BB Transport

Windows 7 - Eksternt Skrivebord


Klikk: Start Alle Programmer

Klikk: Tilbehør.

Klikk: Tilkobling til eksternt skrivebord.

Skriv inn navnet til server.
Eks:  tsX.bbtransport.no
Klikk: Alternativer

Klikk: lagre som
Så velger du hvor den skal lagres: skrivebord
Så skriver du inn ett navn til snarveien: BB
Klikk: Koble til

Klikk: Bruk en annen konto

Skriv inn ditt bruker navn og passord til Windows.
Klikk: ok

Klikk: Ikke spør meg igjen for tilkoblinger til denne datamaskinen.
Klikk: ok

Skriv inn bruker navn og passord for BB Transport.

© Per-Erik Gabrielsen